wiki

Home wiki
Wiki about all cryptocurrencies - will be updated regularly

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: WANCHAIN (WAN) là gì?

0

Wanchain là gì?

Wanchain là một hệ sinh thái thị trường tài chính mới của các tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên Blockchain, giống như một ngân hàng. Với một lượng các Coin, Token và Blockchain có mặt trên thì trường Cryptocurrency, chưa có cách trao đổi giá trị nào hiệu quả và decentralized là cách tốt nhất để làm việc đó. Là một Blockchain độc lập, Wanchain kết nối tài khoản của các Blockchain độc lập khác để cung cấp một thị trường trao đổi tài sản kỹ thuật số.

Các kênh thông tin của nhóm
:point_right: Website của Tradingig: http://tradingig.com
:point_right: Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
:point_right: Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
:point_right: Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
:point_right: Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
:point_right: Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: ICON (ICX) là gì?

ICON là gì?

ICON là một nền tảng công nghệ blockchain kết nối được xây dựng với mục đích liên kết các blockchain khác nhau như Bitcoin hay Ethereum vào một nền tảng chung thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh. Mục tiêu và định hướng của ICON là xây dựng nên một nền tảng cấp cao kết nối thế giới trong một nền tảng phân tán duy nhất tập trung vào các tổ chức tài chính, trường đại học, bệnh viện và các doanh nghiệp lớn. Mạng lưới này sẽ tồn tại và cho phép vô số blockchain có thể kết nổi, giao lưu với nhau.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: Ethereum (ETH) là gì?

Ethereum là gì

Ethereum là gì

Ethereum là một nền tảng phân tán cho phép chạy hợp đồng thông minh và các ứng dụng mà không yêu cầu sự kiểm duyệt hay can thiệp của bên thứ ba. Blockchain của Ethereum được xây dựng với cơ sở hạ tầng phân tán toàn cầu cho phép trung chuyển các giá trị và đại diện cho khả năng sở hữu tài sản của toàn hệ thống. Điều này cho phép nhà phát hành xây dựng nhiều tính năng như tạo lập thị trường, lưu trữ đăng ký, cam kết, chuyển giao nguồn vốn cũng với nhiều những ứng dụng trong tương lai.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: Stratis (STRAT) là gì?

Stratis là gì?

Stratis là một nền tảng phát triển blockchain giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng tạo ra các ứng dụng blockchain cụ thể, riêng tư. Khung API của Strat cho phép các tổ chức tăng tốc độ tạo blockchain của họ và đơn giản hóa quá trình phát triển liên quan.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: Litecoin (LTC) là gì?

Litecoin là gì?

Litecoin là một dự án tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) với phần mềm mã nguồn mở được ra đời theo giấy phép MIT/X11 trong đó cho phép nhà phát triển có quyền chạy, sửa đổi và sao chép phần mềm đồng thời phân phối bản sửa đổi tùy theo ý muốn. Cơ chế khởi tạo và truyền phát Litecoin dựa trên giao thức nguồn mở và không được quản lý bởi bất kỳ một thực thể quản lý tập trung nào. Litecoin có mục tiêu cung cấp một mạng lưới thanh toán toàn cầu phân tán giúp hỗ trợ người dùng kiểm soát hiệu quả các nguồn tài chính của mình. Với khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao, Litecoin được kỳ vọng trở thành một phương tiện trung gian thương mại trong tương lai.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: Qtum (Qtum) là gì?

0

Qtum là gì?

Qtum là một dự án công nghệ blockchain có trụ sở tại Singapore, kết hợp các hợp đồng thông minh của Ethereum và tính ổn định hàng đầu của Bitcoin đồng thời sử dụng thuật toán bằng chứng cổ phần (proof of stake) để xác minh. Bằng cách đó, Qtum hy vọng sẽ mở rộng phạm vi và khả năng tương tác của các ứng dụng hợp đồng thông minh, đặc biệt là cho các mục đích kinh doanh và các tổ chức. Ngoài ra, Qtum sẽ triển khai những công cụ, bản mẫu và các phương án hợp đồng khôn ngoan cho phép các doanh nghiệp dễ dàng xây dựng và thực hiện các hợp đồng thông minh.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: NEO là gì?

0
NEO là gì

NEO là gì?

NEO (trước đây còn được gọi là Antshare) là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận về tiền điện tử phân tán và blockchain đầu tiên tại Trung Quốc. NEO ra đời với mục đích sử dụng công nghệ blockchain và công nghệ nhận dạng kỹ thuật số nhằm số hóa tài sản vật chất, tự động hóa việc quản lý các tài sản kỹ thuật số thông qua việc sử dụng các hợp đồng thông minh; mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền tảng phân tán cho  “nền kinh tế thông minh”.

Theo quan điểm của nhà phát triển NEO:

Nền kinh tế thông minh = Tài sản kỹ thuật số + Danh tính số + Hợp đồng thông minh

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Waves (WAVES) wiki

0

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/

NXT (NXT) wiki

0

Nxt is a blockchain platform with multiple core-level features that has been running publicly since late 2013. It is coded from scratch in Java, unlike most of the other platforms launched at the time. It’s 100% Proof of Stake, meaning that the more NXT you have the higher chances you have of processing the next block. Because it’s not dependent on computational power, a full node can run on something as light as a Raspberry Pi.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/

Reddcoin (RDD) wiki

0

Reddcoin (RDD) is a decentralised open-source cryptocurrency forked from Litecoin in early 2014, but it was re-based on Bitcoin in August 2016. It is dedicated to tipping on social networks as a way of bringing cryptocurrency awareness and experience to the general public.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: http://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/

Các bài viết mới

ICO mới