Aragon(ANT)

Home Các đồng coin khác Aragon(ANT)
Thông tin về Aragon(ANT)

Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử: Aragon (ANT) là gì?

Đồng tiền điện tử của Aragon Network, ANT là 1 token trên blockchain của Ethereum nên để giữ ANT bạn sẽ cần ví Ethereum.

Aragon Network là tất cả những gì bạn cần để điều hành tổ chức của bạn (công ty, NGOs (tổ chức phi chính phủ), quỹ, dự án mã nguồn mở vvv ) trên blockchain của Ethereum. Aragon sẽ có những chức năng như chuyển/trao đổi token (ANT), bầu cử, chức vụ và vị trí, kêu gọi vốn và kế toán. Tổ chức trên Aragon rất dễ tùy biến theo yêu cầu người dùng và có khả năng mở rộng bằng cách cài đặt thêm các modules của bên thứ ba.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: https://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/

Các bài viết mới

ICO mới