Electroneum (ETN)

Home Electroneum (ETN)

Đối tác mới là một “thần hộ mệnh” của Electroneum

0
ứng dụng đào coin trên điện thoại electroneum

Electroneum gần đây đã thông báo về một mối quan hệ đối tác mới được thiết lập để ủng hộ cho sự nâng cấp tiếng tăm cho dự án của Electroneum. Trong khi giá trị của đồng tiền chưa có phản hồi cụ thể gì cho thông báo này, nhưng nó đã đánh dấu một sự kiện tốt đẹp cho team Electroneum.

Ngay lúc này, Electroneum đang có mức giá 0.014USD, tăng 2.53% và với mức này thì Electroneum đang xếp hạng thứ 103 trong tổng vốn thị trường theo CoinMarketCap.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: https://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

Các bài viết mới

ICO mới