NXT(NXT)

Home Other Coins NXT(NXT)
Information about NXT

Jelurida: Ignis airdrop – giữ 1 NXT sẽ nhận 0.5 Ignis

Việc bán token của Ignis đã kết thúc. Ignis đã thu được trên 15 triệu USD, phần còn lại, 500 triệu Ignis sẽ được phát miễn phí cho các chủ sở hữu NXT vào ngày 25/12 – giữ NXT là cơ hội cuối cùng để sở hữu Ignis trước khi launch (khởi chạy hệ thống) !

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: https://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/tradinginsight
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYG2F0PUV1dBe3pp8DxTWg
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/
👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/JNfMTU

NXT (NXT) wiki

0

Nxt is a blockchain platform with multiple core-level features that has been running publicly since late 2013. It is coded from scratch in Java, unlike most of the other platforms launched at the time. It’s 100% Proof of Stake, meaning that the more NXT you have the higher chances you have of processing the next block. Because it’s not dependent on computational power, a full node can run on something as light as a Raspberry Pi.

Các kênh thông tin của nhóm
👉 Website của Tradingig: https://tradingig.com
👉 Group Telegram về Trading: https://t.me/joinchat/GcQG-EODBgbrRrz68lykcg
👉 Group Telegram về Đào Coin: https://t.me/joinchat/FYKXlEPUV1cMKlZVaF7TOA
👉 Kênh thông tin tổng hợp 1 chiều: https://t.me/TradingIG
👉 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/TradingIG/

Các bài viết mới

ICO mới