Home Forum

Forum

Tổng hợp những thuyết âm mưu và sự so sánh giá BTC theo quan điểm của các hot Twitter thế giới về kịch bản BTC tiếp theo  

  RSS

LSteven
(@lsteven)
Crypto enthusiast Admin
Joined:1 năm trước
Posts: 6
23/12/2017 1:43 sáng  

Vẫn như bao lần, thì mỗi khi btc dump hay pump (hay còn gọi là bão) thì các câu truyện về kịch bản btc tiếp theo sẽ như thế nào được bàn tán rất xôn xao.

Và đây là một số thuyêt âm mưu, so sánh, phân tích của các hot twitter về kịch bản mình thấy thú vị ^^

Kịch bản 01: So sánh giá BTC với bong bóng giá Bạc

Screen Shot 2017 12 23 at 12.50.23 AM

Kịch bản 02: So sánh BTC với tâm lý bong bóng

Screen Shot 2017 12 23 at 12.50.42 AM

Screen Shot 2017 12 23 at 12.50.54 AM

Kịch bản 03:

"Bitcoin has "crashed" 30% SIX TIMES in 2017. Each "crash" has been followed by an increase of: 76%, 237%, 183%, 165%, 152%. Bitcoin takes 7 steps forward, 2 steps back, 7 steps forward, 2 steps back" (tạm dịch: Bitcoin gãy 30% 6 lần trong năm 2017. mỗi lần down sau đó là các lần tăng giá: 76%, 237%, 183%, 165%, 152%. Bitcoin cứ 7 bước tiến thì 2 bước lùi, 7 bước tiền, 2 bước lùi)

Screen Shot 2017 12 23 at 1.07.54 AM

Kịch bản 4:

.....

(sẽ update khi thấy)

 

Ps: ae có kịch bản nào hay ho ko ?

 

 


ReplyQuote
Van Linh
(@van-linh)
Active Member
Joined:8 tháng trước
Posts: 5
29/12/2017 3:39 chiều  

mình là một người không biết tiếng anh, không hiểu kỹ thuật, không biết các từ chuyên ngành. Sẽ tốt hơn nếu như bài có 1 kết luận ở cuối theo kiểu
Kết luận kịch bản 1: trong vòng 7 ngày tới, giá mua vào được trong khoảng... đến ..., giá bán ra được trong khoảng... đến... Giá cắt lỗ khi giá chạm mốc ... , giá chốt lời khi chạm mốc...
Kết luận tương tự cho các kịch bản 2 3 4


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register