Home Forum

Forum

[Sticky] IG tuyển dụng  

  RSS

Nathan
(@alfred-nathan-do)
Member Admin
Joined:1 năm trước
Posts: 14
21/11/2017 4:03 chiều  

Insight Group đang muốn tuyển một số vị trí:

1. Một vài bạn làm về Content Marketing.

2. Một bạn làm về kỹ thuật dựng và xử lý video.

3. Một vài bạn code có thể làm việc với blockchain, smart contract

Ace nào có khả năng hoặc biết ai phù hợp thì pm cho LSteven


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register