Home Phân tích & Chiến lược Hướng dẫn Trade Coin Từ cơ bản tới nâng cao – Phân tích kỹ thuật là...

Từ cơ bản tới nâng cao – Phân tích kỹ thuật là gì ?

735
0
SHARE

Phân tích kỹ thuật là gì ?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự báo biến động của đường giá thông qua việc nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là về giá cả và khối lượng.

bitcoin

Có nhiều hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau: Một số dựa vào các mẫu biểu đồ, một số khác sử dụng các chỉ số kỹ thuật và dao động , và hầu hết sử dụng kết hợp các kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định:

  • Tất cả các yếu tố tác động vào thị trường đều thể hiện thông qua giá cả
  • Giá cả không biến động ngẫu nhiên mà có quy luật và xu hướng.
  • Lịch sử có xu hướng lặp lại.

1.Tất cả các yếu tố tác động vào thị trường đều thể hiện thông qua giá cả

Biện luận dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả , trong đó nêu rõ giá đồng coin đó đã phản ánh mọi thứ có hoặc có thể ảnh hưởng đến bản thân nó – bao gồm cả các yếu tố cơ bản . Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mọi thứ từ nguyên tắc cơ bản như định hướng phát triển đồng coin đến các yếu tố thị trường rộng đến tâm lý thị trường đã được gom lại và định giá thành biểu đồ giá. Điều này loại bỏ sự cần thiết phải xem xét các yếu tố riêng biệt trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều duy nhất còn lại là phân tích sự biến động của giá mà thôi.

2. Giá cả không biến động ngẫu nhiên mà có quy luật và xu hướng.

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá sẽ dao động trong xu hướng ngắn, trung và dài hạn. Nói cách khác, đồ thị giá có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng trước đây hơn là đi sai lệch. Hầu hết các chiến lược phân tích kỹ thuật đều dựa trên giả định này.

3. Lịch sử có xu hướng lặp lại.

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó. Bản chất lặp đi lặp lại của sự biến động giá thường được cho là do tâm lý thị trường, có xu hướng rất có thể dự đoán dựa trên cảm xúc như sợ hãi hay phấn khích. Phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu biểu để phân tích những cảm xúc này và các chuyển động thị trường tiếp theo để hiểu các xu hướng. Mặc dù nhiều hình thức phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong hơn 100 năm, nhưng chúng vẫn được cho là có liên quan bởi vì chúng minh hoạ các mô hình chuyển động giá thường lặp lại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here